UKŁAD NERWOWY

DZIAŁANIE UKŁADU NERWOWEGO

Układ nerwowy integruje działalność organizmu, rejestruje bodzce, przetwarza zawartą w nich informację oraz steruje czynnościami organów. Ośrodkowy (centralny) układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy, zapewniający połączenia nerwowe pomiędzy układem ośrodkowym a całą resztą organizmu, tworzą nerwy czaszkowe i nerwy rdzeniowe. Pod względem czynnościowym układ obwodowy dzieli się na układ nerwowy somatyczny i układ nerwowy autonomiczny (wegetatywny). Układ somatyczny nastawiony jest na łączność ze światem zewnętrznym, odbiera z niego informacje za pomocą narządów zmysłu, umożliwia poruszanie się w przestrzeni i reagowanie zgodnie z naszą wolą na bodzce zewnętrzne. Układ autonomiczny sprawuje kontrolę nad przemianą materii oraz prawidłowym działaniem narządów wewnętrznych niezależnie od naszej woli.     

 CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO  

Chorobami tego układu zajmują się dwie dziedziny pokrewne medycyny: neurologia i psychiatria. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, natomiast psychiatria zajmuje się chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu. Najczęstsze choroby układu nerwowego to: zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowych), choroby naczyniowe (np. zawał mózgu), guzy, urazy układu nerwowego, zaburzenia nerwowo-skórne, zespoły otępienia (np. choroba Alzheimera), zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona), stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, zaburzenia napadowe, udar mózgu.                                                                                                                       

Preparat Nef-Ra w żaden sposób nie koliduje z przyjmowanymi lekarstwami, oczyszcza krew, pomaga w ich lepszym wchłanianiu i łagodzi ich skutki uboczne. Profilaktycznie przyjmowana Nef-Ra sprawia, że żyjemy dłużej ciesząc się doskonałym zdrowiem. Spacery na świeżym powietrzu zwłaszcza w połączeniu ze zwracaniem uwagi na oddalone obiekty (chmury, drzewa) doskonale relaksują umysł. 

OPINIE I KOMENTARZE

Kilka lat temu na podstawie konkretnych objawów stwierdzono u mnie początki stwardnienia rozsianego. Jak powszechnie wiadomo, jest to choroba nieuleczalna. Często traciłem przytomność i pojawiło się zwiotczenie mięśni. Po regularnym stosowaniu preparatu Nef-Ra mogłem co raz więcej chodzić, pokonywałem co raz dłuższe dystanse. Dzisiaj dzięki temu preparatowi wróciłem do wykonywania swojego zawodu i uniknąłem wózka inwalidzkiego. Wiesław